Küldetésnyilatkozat


 

A könyvtár a kar szervezetébe tartozó, annak oktató-, nevelő-, tudományos, valamint tanulmányi és közművelődési munkáját segítő önálló szervezeti egység, amely a kar információs központjaként működik.

 

Feladatait tekintve nyilvános felsőoktatási könyvtár. Jelentős regionális szakkönyvtári feladatokat lát el.

 

A könyvtár fő feladata, hogy elősegítse a kar oktató-, nevelő-, képző- és továbbképző, valamint tudományos és gyakorlati munkáját. Ez magában foglalja mindazokat a könyvtári feladatokat, amelyek az oktatók és a hallgatók szakirodalommal és szakirodalmi tájékoztatással való ellátására, továbbá az általános műveltség könyvtári eszközökkel történő terjesztésére, elmélyítésére irányulnak. Tevékenységét meghatározzák a karon működő szakok (óvodapedagógus, nemzetiségi óvodapedagógus, szociálpedagógus, hitoktató stb.) és képzési formák könyvtári szolgáltatási és szakirodalmi szükségletei.

 

Könyvtári eszközökkel részt vesz a karon folyó közművelődési munkában, együttműködve mindazon szervekkel, testületekkel, melyek ezt a munkát szervezik, irányítják.

 

Együttműködik a hazai könyvtári rendszeren belül más könyvtárakkal, s ennek keretében kölcsönösségi alapon szolgáltatásokat vesz igénybe, illetve szolgáltatásokat nyújt más könyvtáraknak.