Könyvtárhasználati szabályzat


 

1. A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára nyilvános könyvtár.

 • A helybenhasználat bárki számára biztosított, beiratkozást nem igényel.
 • A beiratkozó olvasó olvasójegyet kap, amit köteles könyvtárlátogatáskor magával hozni. Az olvasójegy nem ruházható át más személyre.
 • A pedagógiai kar könyvtára felsőoktatási szakkönyvtár, külső érdeklődők számára a kölcsönzés olyan mértékben biztosított, hogy ez a pedagógiai kar dolgozóinak és hallgatóinak ellátását ne korlátozza.
 • Külső olvasó beiratkozáskor köteles olvasói adatlapot kitölteni és személyi igazolványát vagy útlevelét személyi adatainak rögzítése céljából felmutatni. Személyi adatainak változását be kell jelentenie.
 • A könyvtárat csak felnőtt olvasók használhatják.
 • A könyvtár használata a pedagógiai kar nappali tagozatos hallgatói és az egyetem dolgozói számára ingyenes. Külső olvasók beiratkozási díjának mértékét a dékán és a könyvtári koordinátor közösen határozza meg.

 

2. Igénybe vehető szolgáltatások:

 • Olvasótermi szolgálat: az olvasóteremben elhelyezett könyvek (lexikonok, kézikönyvek, bibliográfiák), muzeális értékű művek, bekötött folyóirat-évfolyamok, CD-ROM-ok, folyóiratok és napilapok használatára az olvasók kizárólag helyben jogosultak. A szakdolgozatok zárt anyagot képeznek, a tanárok számára hozzáférhetők illetve a konzulens tanár hozzájárulásával a könyvtár a hallgató rendelkezésére bocsátja, olvasótermi betekintésre.
 • Ingyenes alapszolgáltatások: helybenhasználat, tájékozódás a katalógusokban, számítógépek használata.
 • A kölcsönzés beiratkozáshoz kötött. Szépirodalmi műveket egy hónap időtartamra, szakirodalmi könyveket, gyermekirodalmat általában egy hétre kölcsönöz a könyvtár, de az igényektől függően ennél rövidebb kölcsönzési időt is meghatározhat. Egyszerre max. 5 könyvet lehet kikölcsönözni.
 • A könyvtár minden beiratkozott olvasója jogosult könyvtárközi kölcsönzés igénybevételére, általános és reference jellegű tájékoztatásra, számítógépes szolgáltatás igénybevételére.
 • Térítéses szolgáltatásként a könyvtár kizárólag könyvtári anyagból készít másolatot a szerzői jogok tiszteletben tartása mellett. Különleges esetekben, 24 órás kölcsönzésért a könyvtár letéti díjat (zálogot) kérhet.

 

3. Az olvasók kötelességei:

 • Az olvasó köteles határidőre és épségben visszaadni a könyvtárnak a kikölcsönzött műveket.
 • A késve visszahozott könyvek után büntetést illetve késedelmi díjat kell fizetni (késedelmi díj: könyvenként és naponta 20 Ft).
 • Ha az olvasó a kikölcsönzött műveket elveszíti vagy megrongálja, ellene az idevonatkozó rendeletek szerint kell eljárni.
 • A könyvtári koordinátor szándékos rongálás illetve többszöri késedelem esetén megvonhatja a kölcsönzés lehetőségét az olvasótól.
 • A könyvtár bútorzatában, számítógépeiben, műszaki eszközeiben okozott kárt meg kell téríteni.
 • Köteles az olvasó kulturáltan viselkedni, magatartásával mások könyvtárhasználatát nem zavarhatja. A könyvtárban étkezni tilos. Mobiltelefonok kikapcsolása kötelező.
 • A könyvtárba kabátot, táskát behozni tilos. A személyes holmik elhelyezhetők a zárható ruhatári szekrényekben.

 

4. A könyvtár nyitvatartási ideje a tanév folyamán:

hétfő: 13-18 óráig

kedd: 8 - 16 óráig

szerda: 10- 18 óráig

csütörtök: 10 - 18 óráig

pénteken: 10-16 óráig

 

 

Sopron, 2009. március 31.