Friss szerzeményeink - válogatás


2014. január - szeptember

SZERZŐ: Kádár Annamária
CÍM: Mesepszichológia : útravaló kényes nevelési helyzetekhez.
MEGJELENÉS: [Budapest] :Kulcslyuk K., 2014.
TERJEDELEM: 362 p. ; 21 cm
Dehelán: Tapasztalataim...  
Kádár Annamária, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem pszichológiatanára folytatja az érzelmi intelligencia gyermekkori fejlesztését célzó munkáját. A Mesepszichológia első részében a mese szerepére, az életkori sajátosságoknak megfelelő meseválasztásra és annak fejlesztő hatására fektette a hangsúlyt, e második kötetben a szülő-gyermek kapcsolat útvesztőit, azokat a "kényes" nevelési helyzeteket veszi górcső alá, amelyekben csak a hiteles szülői jelenlét hozhat valódi megoldást. A szerző felfogásában ugyanis a mese nemcsak népmesét és műmesét jelent, hanem a saját "életmesénket" is: azt a történetet, amelyet önmagunkról, gyökereinkről, hitvallásunkról, álmainkról és céljainkról, félelmeinkről és fájdalmainkról, kudarcainkról és győzelmeinkről mondunk el önmagunknak és néha gyermekünknek is. De ne gondoljuk, hogy ez az aktus a szokásos esti mese alkalmaira korlátozódik, sőt, magunkról mesélünk folyamatosan, sokszor szavak nélkül is - a jelenlétünkkel, viselkedésünkkel, önmagunkhoz, az emberekhez és a világhoz való hozzáállásunkkal. S ezt tesszük nemcsak szülőként, hanem pedagógusként is a nevelés során. Mert a gyermek bámulatos pontossággal mutat rá arra, amin változtatnunk kell - a vele kapcsolatos nehézségek jelzések, melyek felhívják figyelmünket, s ha engedjük, átírják a történetünket. Ebben a folyamatban bizony könnyen válhatunk tanulóvá. Kádár Annamária túlnyomórészt azokról a nevelési kérdésekről ír, amelyekkel kapcsolatban a legtöbbször kértek tőle tanácsot az elmúlt években, emellett kimutatja azt is, miként jelennek meg ezek a helyzetek a mesékben. Korcsoportokra és témakörökre lebontva ajánl olyan, színvonalas, magyar és külföldi meséket, amelyeknek jó hasznát vehetjük a problémák megoldásában. Végjegyzetekkel lezárt kötetében tíz újabb, általa írt érzelmi intelligencia fejlesztő mesét (Lilla és Tündérbogyó történetei) is közöl a 4-9 éves korosztály számára.
 


 
CÍM: Itt vagyok, ragyogok! : legkisebbek népmeséi : [0-4 éveseknek]
VÁLOGATTA: Bajzáth Mária
MEGJELENÉS: [Pomáz] : Kolibri, 2012.
TERJEDELEM: 175 p. : ill. ; 25 cm
Itt vagyok, ragyogok!  
Bajzáth Mária mesepedagógus értő módon válogatta ki a világ gazdag népmesekincstárból azokat a meséket, amelyek a legkisebbek figyelmére is számot tartanak. Nehéz az 1-4 éves korú gyerekek figyelmét tartósan lekötni, ám ezek a rövid fabulák egészen bizonyos, hogy felkeltik majd a figyelmüket, érdeklődésüket. Néhány soros és alig egyoldalas történetek is olvashatók a kötetben és a világ szinte valamennyi népe képviselteti magát egy-egy mesével. Indonéz, francia, guineai, burmai, erdélyi-szász, és cigány népmesék sorakoznak a kötetben, oly módon tanítva a gyerekeket, hogy nincs szükség arra, hogy a mesék tanulságait külön is levonja a mesélő. Értékes, szép válogatás, amely az óvodapedagógusok, a szülők és a nagyszülők figyelmébe ajánlható. A kötet végén található módszertani ajánló, valamint a mesék keletkezésének helyszínét bemutató térkép mind növelik a Schall Eszter által illusztrált kötet értékét.
 


 
CÍM: Én ne lennék tehetséges? : tanulmányok a képességek felismerésének és fejlesztésének fontosságáról.
SZERZŐ(K): Balogh László et al.
MEGJELENÉS: Budapest : Pont Kiadó, 2013.
TERJEDELEM: 128 p. : ill. ; 23 cm
Én ne lennék tehetséges?  
A képességek felismerésének és fejlesztésének fontosságáról szóló tanulmányokat tartalmaz jelen kiadvány. Olyan kérdésekre találhatjuk meg a válaszokat, mint hogy mi a tehetség, miként ismerhető fel, hogyan fejleszthető, miként viszonyulhat a szülő, az iskola a tehetséges és az "átlagos" gyerekekhez (és azok egymáshoz), mire jó a versengés vagy hogyan rendezi át a digitális kor a képességeket. A stílusosan gyermekrajzokkal és fekete-fehér fotókkal illusztrált kiadvány végén irodalomjegyzék található.
 

 

 

 

 


 
SZERZŐ: DOLTO, F.
CÍM: A kamaszkor védelmében avagy a homár drámája.
MEGJELENÉS: Budapest : Pont Kiadó, 2012.
TERJEDELEM: 166 p. : ill. ; 21 cm
Dolto: A kamaszkor védelmében!  
Könnyen megragadható, érzékletes hasonlat rejlik az alcímben, amely szerint a neves francia pszichoanalitikus szerző A homár drámájaként aposztrofálja könyve tárgyát, a serdülőkor viszontagságait. "A serdülőkor olyan, mint egy második születés, ami fokozatosan megy végbe. Kilépünk abból a védőburokból, amit a család jelent. Amikor a homár levedli a páncélját, egy ideig nagyon érzékeny, míg ki nem növeszti az újat. Ebben az időszakban nagyon sérülékeny. Így van ez a kamaszokkal is. Az új páncél növesztése olyan sok könnyel és fájdalommal jár, mintha azt magunknak kellene a testünkből kipréselnünk" - írja Françoise Dolto az első fejezetben. A további fejezetcímek meggyőzik az olvasót, hogy e kényes korszak minden problémája terítékre kerül: Átalakulások; A szexualitás; A szerelem; A barátság; A szülők, a felnőttek a társadalom; A tekintély; Az erőszak; A lopás; A kábítószer; A szégyen stb. A fekete-fehér fotókkal illusztrált mű konkrét eseteket és 14-18 éves serdülők nyilatkozatait, véleményét is felhasználva világítja meg a jellemző és problémás élethelyzetek megoldását. Dolto e "dráma" szereplőinek - a serdülőknek és közvetlen környezetüknek kíván segíteni. A nem szakemberek számára is érthető, olvasmányos kötet végén a szerző lánya, Catherine Dolto-Tolitch szociológus, orvos emlékezik meg édesanyja munkásságáról, személyiségéről.
 


 
SZERZŐ: HALÁSZ GÁBOR
CÍM: : Az oktatás az Európai Unióban : tanulás és együttműködés.
MEGJELENÉS: Budapest : ÚMK, 2012.
TERJEDELEM: 376 p. : ill. ; 24 cm
Halász G.: Az oktatás az EU-ban  
Az oktatás és az európai integráció témájával foglalkozik az elismert oktatáskutató legújabb kötete, nagyon leegyszerűsítve azzal a céllal, hogy megvizsgálja: vajon az Európai Unió keretei között a nemzeti oktatási rendszerek más módon fejlődnek-e, mintha ezeken kívül lennének. A tudatosan interdiszciplináris megközelítésű könyv bevezető fejezete (Az oktatás és az Európai Unió) általánosságban mutatja be azokat a főbb kérdéseket és dilemmákat, melyekre a mű keresi a választ. Az Európai Unióról általában című fejezet az integráció igencsak bonyolult politikai és társadalmi rendszerét, a szakpolitikák formálódását, az európaizálódás sokféle arcát hivatott leírni, melyek természetesen az oktatás világára is jelentős hatást gyakorolnak. A harmadik fejezet (A közösség oktatási szerepének fejlődése) tömör történeti felvezetés, bemutatva, hogyan fejlődött az Unió oktatási szerepe a kezdetektől napjainkig, hogyan befolyásolta az oktatáspolitikákat a maastrichti szerződés, melyek voltak a legfontosabb szakaszok, és milyen hajtóerők vitték előre ezt a folyamatot. A következő fejezet (Az Unió szerepe konkrét szakpolitikai területeken) az oktatás egyes alrendszereiben (felsőoktatás, szakképzés, általános, kötelező oktatás, egész életen át tartó tanulás) és néhány átfogó oktatási szakpolitikai területen (átjárhatóság, mobilitás és belső piac, minőség és eredményesség, a képességek fejlesztése, fejlesztés és innováció stb.) mutatja be és elemzi azokat az uniós hatásokat, amelyeket a szerző korábban átfogó módon tárgyalt. Az integráció mechanizmusai és hatásai című záró fejezet szintetizáló módon elemzi a bemutatott jelenségeket és folyamatokat, megpróbálva válaszokat adni a könyv elején megfogalmazott kérdésekre. A részletes irodalomjegyzékkel, valamint az uniós Alapszerződés oktatásról és képzésről szóló cikkeivel és az oktatással kapcsolatos hatályos jogi dokumentumok időrendi listájával záródó kötet szakértők olvasmánya.
 


 
SZERZŐ: KAST-ZAHN, ANNETTE
CÍM: A dackorszak.
MEGJELENÉS: Budapest : Sanoma Media, 2012.
TERJEDELEM: 126 p. : ill. ; 22 cm
Kast-Zahn: A dackorszak  
A színes magazinok stílusában tipografált igényes kötet a kisgyermekek kikerülhetetlen fejlődési szakaszával, a szülők számára nagy erőpróbát jelentő dackorszakkal foglalkozik. A mű legfontosabb üzenete: Ne féljünk a dackorszaktól! Ehhez az kell, hogy megértsük, miért dacosak a gyerekek, mi okozza a dühkitöréseket, miért lép föl a makacsság három éves kor körül, mi váltja ki az agressziót, a hisztit. E kérdések okait feltárva ad gyakorlati válaszokat és jó tanácsokat a kötet, szemléletes rajzok és kiemelt szövegdobozok segítségével. A kötet végén ajánlott irodalomjegyzék kapott helyet - az érintett szülők számára.
 

 

 

 


 
SZERZŐK: Vass Zoltán - Vass Viola
CÍM: A közös rajzok pszichológiai értelmezése.
MEGJELENÉS: Budapest : Flaccus, 2011.
TERJEDELEM: 61 p. : ill. ; 24 cm
A közös rajzok pszichológiai üzenete  
A közös rajzvizsgálat egy speciális eljárás a rajzvizsgálatos pszichológiai módszerek között, amelynek a keretein belül nem egy, hanem két vagy több személy vesz részt egy közös kép megalkotásában. Ennek során a pszichológusnak az egyéni vonásokon túl alkalma adódik a vizsgált személy másokhoz, világhoz való viszonyának, társas folyamatokban, hierarchiában való szerepének feltárására is. A közös rajzvizsgálat történetének összefoglalása és módszerének tömör bemutatása után tanulmányozhatjuk a keretein belül elkészült alkotások helyes értelmezéséhez, elemzéséhez készült segédletet (kvalitatív és kvantitatív értékelés, illetve a közös rajzok kommunikációs és interakciódinamikai elemzése). A gyakorló szakembereknek javasolható kiadványt irodalomjegyzék zárja.
 

 


 
SZERZŐ: Apter, Terri E.
CÍM: Testvérkötelék : miért harcolunk, miért vagyunk féltékenyek, és miért szeretjük egymást, bármi legyen is.
MEGJELENÉS: Budapest : Vigilia, 2011.
TERJEDELEM: 347 p. ; 21 cm
Apter: Testvérkötelék  
Az egyik legmeghatározóbb családon belüli kapcsolat a testvérek egymáshoz való viszonya, amely sokszor megdöbbentően mély pozitív és negatív érzelmi skálán mozog, és karakteresen befolyásolja nemcsak a gyermekkori éveket, de a jellemfejlődést és a felnőttkori életminőséget is. A szerző kötetében lánytestvérek példáján e viszony kettős természetét elemzi, amelyben ragaszkodás és gyűlölet, szövetség és versengés bőven megfér egymás mellett. Bevezetőjét követően megindokolja, hogy miért készítette esettanulmányát lánytestvérekről, majd ír a nővérek közötti összetett érzésekről, a fiatalabb testvérek típusairól, a lánytestvérek közötti kötelékről és empátiáról, a családi szerep kialakulásáról, az oltalom és neheztelés ellentmondásairól, valamint a testvérek közötti csoportdinamikáról és rivalizálásról. Az utolsó rész témája az egy életre szóló nővéri kapcsolat. A művet irodalomjegyzék zárja.
 


 
CÍM: Antik nevelés.
SZERKESZTETTE: Hoffmann Zsuzsanna
MEGJELENÉS: Veszprém : Iskolakultúra, 2011.
TERJEDELEM: 188 p. : ill. ; 22 cm
Antik nevelés  
A szerző tömör és olvasmányos összefoglalását adja az ókori, görög és római nevelés elvének és gyakorlatának. Egyéb források hiányában alapvetően közvetett módon, irodalmi alkotásokon, valamint történetírók és filozófusok munkáin keresztül tárgyalja a kérdést. A görög és latin nyelvű auktorokat bőségesen idéző kötet két része az archaikus kortól a hellenizmusig, illetve a köztársasági korától kezdve a kései császárságig, a kereszténység megjelenéséig fogja át a görög és római pedagógia fejlődésének egészét, külön kitérve a zenei és a testi nevelés kérdéseire. A fekete-fehér képmelléklet mellett egy függelék gazdagítja a kötetet, amelyben a szerző tolmácsolásában olvashatjuk a kifejezetten a nevelés és oktatás kérdésével foglalkozó antik szövegeket, a történetíró Plutarkhosz A gyermeknevelésről című munkáját, valamint Quintilianus Szónoklattana (200905131) első könyvének szemelvényeit. Pukánszky Bélának a kötethez írt előszava is kiemeli, hogy több mint fél évszázada jelent meg utoljára önálló mű magyar nyelven az antik nevelés történetéről, így a művelt nagyközönségnek is ajánlható művelődéstörténeti munka méltán nevezhető hiánypótlónak különösen a pedagógiai képzés területén.
 


 
CÍM: A lélek eredete : bevezetés az evolúciós pszichológiába.
SZERKESZTETTE: Bereczkei Tamás és Paál Tünde
MEGJELENÉS: Budapest : Gondolat, 2010.
TERJEDELEM: 389 p. : ill. ; 23 cm
A lélek eredete  
Ahogy az elnevezése is utal rá, a sorozatban megjelenő kötetek, s az azokban olvasható tanulmányok a megismerés módjait, lehetőségeit járják körül az interdiszciplinaritás jegyében. A széria most megjelenő darabjának fókuszában az emberi viselkedés és gondolkodás, illetve az mögötte meghúzódó evolúciós mechanizmus áll. A válogatásban tizennégy írás kapott ez alkalommal helyet. Sok egyéb mellett olyan témákat érintenek a szakavatott szerzők, mint az evolúciós gondolkodás megjelenése a pszichológiában, az evolúcióelmélet alapjai, az emberi elme eredete, evolúciós gyökerei, az egyén és csoport viszonya, az önzetlenség, támogatás és nagylelkűség gyökerei, az agresszió és vetélkedés jelensége, a szexualitás és párválasztás, a szülő-gyermek kapcsolat, valamint a kultúra és nyelv alakulása az evolúciópszichológia tükrében. Az egyes tanulmányokat irodalomjegyzék zárja. A szöveget fekete-fehér ábrák illusztrálják.
 


 
SZERZŐ: Ladányi Andor
CÍM: A középiskolai tanárképzés története.
MEGJELENÉS: Budapest : ÚMK, 2008.
TERJEDELEM: 183 p. ; 24 cm
Ladányi: A középiskolai tanárképzés története  
A hazai tanárképzés kezdetei a 17-18- századig nyúlnak vissza a piarista, bencés és jezsuita rendházak keretein belül, majd a 19. század első felétől több javaslat is született a szervezett tanárképzés megvalósítására, melyek Eötvös József, Trefort Ágoston és Klebelsberg Kuno nevéhez fűződnek. E kiemelkedő oktatáspolitikusok jól látták a tanárképzés különös jelentőségét. Jelen kötet szerzője széles körű levéltári-irattári és könyvtári forrásanyagra, valamint a vonatkozó szakirodalomra (hivatkozásaik a lábjegyzetekben találhatók) támaszkodva igyekszik feltárni, milyen intézkedések is történtek e képzés megfelelő szervezeti kereteinek kiépítése, racionális struktúrájának, curriculumának kialakítása, színvonalának biztosítása érdekében, vagyis: hogyan alakult a középiskolai tanárképzés az elmúlt két és fél évszázad során. Ladányi Andor figyelmét elsősorban a képzés általános kérdéseire, az intézményi keretekre, a képzési koncepcióra, az oktatáspolitika terveire és intézkedéseire, a bölcsészettudományi és természettudományi karok állásfoglalásainak ismertetésére irányította, nem vizsgálva az egyes képzési területeken folyó oktatás - időszakonként, intézményenként és szakonként is eltérő minőségét, színvonalát. Ezenkívül a felvilágosult abszolutizmustól napjainkig több korszakot is felölelő tanulmánynak ugyancsak nem tárgya a polgári iskolai tanárképzés és az ún. egységes tanárképzés időnként felmerülő kérdéseit kivéve az általános iskolai tanárképzés, a szakmai (műszaki, közgazdasági stb.) tanárképzés, valamint az ének-zene, rajz-vizuális nevelés és testnevelés szakos tanárképzés története sem, akárcsak az 1945 után bevezetett esti és levelező oktatás, valamint a posztgraduális képzés és az 1997-től kötelezővé tett pedagógus-továbbképzés különböző formái. A neveléstudományi és -történeti gyűjteményekbe ajánlott kötetet rövidítésjegyzék egészíti ki.
 


 
SZERZŐ: Feketéné Szakos Éva
CÍM: Innovatív irányok az ezredforduló utáni andragógiában.
MEGJELENÉS: Budapest : Eötvös J. Kvk., 2014.
TERJEDELEM: 141 p. : ill. ; 24 cm
Feketéné: Innovatív irányok...  
Az andragógia tudománya gyorsan változó világunkban újabb és újabb eredményeket és információkat "termel". A felnőttképzéssel foglalkozó tanárok és hallgató elemi igénye tehát, hogy ezekkel a legújabb kutatási anyagokkal megismerkedjenek. A szerző a hazai és külföldi szakirodalomra támaszkodva - a teljességre törekedve - gyűjtötte össze tanulmánykötetében, mindazokat a fontos ismereteket, amelyeket meg kívánt osztani az andragógia témakörében elmélyülni szándékozó olvasókkal. Ennek megfelelően elemzi és rendszerezi az évezred első évtizedének nagy hatású andragógiai elméleti irányait és ezek gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit. A jövőbe mutató kutatási eredmények minden andragógiai szakterületen dolgozó felnőttoktató, kutató megkülönböztetett figyelmére érdemesítik a kötetet.
 

 


 
SZERZŐ: Dózsa Katalin, F.
CÍM: "Megbámulni és megbámultatni" : viselettörténeti tanulmányok.
MEGJELENÉS: Budapest : L'Harmattan, 2014.
TERJEDELEM: 473 p. : ill. ; 23 cm
Dózsa Katalin, F.: Megbámulni és megbámultatni...  
Mi a divat, milyen történelmi, gazdasági események, művészeti stílusok, filozófiák alakítják? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a válaszokat az ismert divattörténész, F. Dózsa Katalin tanulmánykötetében. Megtudhatjuk, hogyan hatott öltözködésünkre a kereszténység vagy a női emancipáció, vagy azt, miként változtak a zsidó divatok a 19. század végén, 20. század elején. Olvashatunk II. Lajos és Mária királyné esküvői öltözékéről, Brandenburgi Katalin díszruhájáról, Bethlen Kata szószéktartójáról és úrasztali terítőjéről a fogarasi református templomban, a magyar viseletről idegen szemmel, a kékfestőről az "úri divatban" vagy a Muskátli című kézimunkaújságról és a magyaros öltözködési mozgalomról az 1930-as években. Szó esik a polgárosodás férfi és női viseletekre gyakorolt hatásairól 1778-1814 között, Széchenyi István korának divatjáról, a női divat változásairól 1850-1895, majd 1896-1914 között, az ún. Fényűzés Elleni Ligáról az első világháború idején vagy a szocialista divatról, avagy hogy "miként lehetett divatos egy pesti nő, ha semmit nem lehetett kapni az üzletekben". A kiadvány bibliográfiával, tárgymutatóval és színes illusztrációs melléklettel záródik.
 


 
SZERZŐ: Perlai Rezsőné
CÍM: Matematikai játékok óvodáskorban.
MEGJELENÉS: Budapest : Flaccus, 2014.
TERJEDELEM: 159 p. : ill. ; 21 cm
Perlai: Matematikai játékok óvodáskorban  
A gondolkodás fejlesztését óvodáskorban elsősorban a játékok, játékos cselekvések segítik. Perlai Rezsőné színes, felhívó jellegű illusztrációkkal, színes ábrákkal készült könyve sokféle játékot, játékos megoldást tartalmaz. Alapötleteket ad, amelyek bővítése, általuk újak kitalálása nyitottságot jelent gyereknek, pedagógusnak, szülőnek egyaránt. Hat matematikai témakör jelenik meg a játékgyűjteményben. Mindegyik téma szakmai – elméleti matematikai, -fejlődéslélektani – bevezetéssel indul, amely egyrészt felidézi, másrészt tudatosítja az óvodai matematikai fejlesztés alapfontosságú elemeit. A könyv végén a tárgymutató a matematikai tartalmak közötti kapcsolatokat hivatott feltárni, de a játékok többféle tartalomban való alkalmazhatóságát is kimutatja. A kötet hiánypótló kislexikonnal zárul, amely az óvodai nevelésben előforduló gondolkodási műveleteket, matematikai fogalmakat definiálja.
 


 
SZERZŐ: Harmatiné dr. Olajos Tímea
CÍM: Tehetség, alulteljesítés és tanulási zavar.
MEGJELENÉS: Budapest : Didakt Kiadó, 2013.
TERJEDELEM: 121 p. : ill. ; 24 cm
Harmatiné: Tehetség, alulteljesítés és tanulási zavar  
A könyv a tehetséges gyerekek és fiatalok teljesítmény-problémáinak jobb megértéséhez és teljesítményük optimalizálásához kíván segítséget nyújtani. Ennek érdekében bemutatja az alulteljesítés komplex jelenségkörét, oki hátterét, és megismerteti az olvasót mind az individuális, mind a csoport szintű jellegzetességekkel. A jelenségkörhöz tartozó ismeretek átfogó ismertetésén túl az olvasó bepillantást nyer a diagnosztikai eszköztárba, illetve a prevenciós lehetőségekbe. Bemutatjuk, az alulteljesítés megelőzése érdekében mit tehet az iskola, milyen intervenciós stratégiák ajánlottak intézményi ás osztálytermi keretek között. A könyv másik nagy gondolati egysége a „kétszeresen kivételes” tanulók kevéssé reflektorfényben lévő, ám fontos csoportjára irányítja a figyelmet, azaz a tehetséges tanulási zavaros tanulókról szól. A könyv célkitűzése, hogy az atipikus tehetségekkel foglalkozók számára gyakorlatban is jól felhasználható tudást és sokféle nézőpontot kínáljon, ezzel is elősegítve az iskolai tehetséggondozást.
 


 
SZERZŐ: Körmöci Katalin
CÍM: Hová bújt a matematika? I. kötet : Módszertani kézikönyv.
MEGJELENÉS: Budapest : Sprint Kiadó - Óvodai Nevelés, 2014.
TERJEDELEM: 120 p. : ill. ; 24 cm
Körmöci: Hová bújt a matematika  
A Hová bújt a matematika? c. akkreditált továbbképzés előadója, a szerző arra vállalkozik, hogy egy olyan módszertan könyvet nyújtson át, amelyben:
• a hangsúly az egyes gyermekekben lévő lehetőségek kibontakozására kerül,
• ahol a gyermek van a középpontban, a maga fejlődő személyiségével, egyediségével és sajátos fejlődési tempójával,
• ahol a mindennapi nevelőmunka a gyermekek sajátos igényeihez, érdeklődéséhez igazodik, tevékenységekben valósul meg, és önnön maguk szerezhetik meg az abban rejlő tapasztalatokat, mi közben azok fejlődésüket is elősegíti.
E kézikönyv azért időszerű, mert eligazít:
• az alapprogram szerint történő matematikai tapasztalatszerzés mindennapi lehetőségeiben,
• a matematikai szakmai fogalomhasználat értelmezésében
• és a játékos ötleteivel, módszertani ajánlásaival segíti a tudatos felkészülést.
A téma az alábbi pedagógiai alapvetésre építkezik: kiemelten foglalkozni a gyermeki szükségletekkel. Majdan itt is (nem csak a II. kötetben) bemutatásra kerül egy olyan tevékenységterv, amely a tevékenységben megvalósuló tapasztalatszerzést mintázza. A módszertani kérdések kifejtése ezekre épül.


 
SZERZŐ: Margócsy István
CÍM: "... A férfikor nyarában ...": tanulmányok a XIX. és XX. századi magyar irodalomról.
MEGJELENÉS: Pozsony : Kalligram, 2013.
TERJEDELEM: 479 p. ; 21 cm
Margócsy:  
Margócsy István irodalomtörténész, kritikus, az ELTE 18-19. századi magyar irodalomtörténeti tanszékének tanszékvezető docense az elmúlt húsz évben írt dolgozataiból válogatva állította össze kötetét. A cím ismert Petőfi-idézete ("... A férfikor nyarában ") azt kívánja érzékeltetni, hogy a magyar irodalomnak mind a története, mind a jelen ideje e kultúra felnőttségét, nagyságát képviseli. A huszonhét tanulmány gerincét a szerző kutatási területének megfelelően a felvilágosodás és a romantika korának jó néhány jelentős szereplője és enigmatikus műveik elemzése alkotja. Kazinczy, Csokonai, Petőfi, Arany, Jókai ugyanúgy főszereplője e tematikus egységnek, mint Verseghy Ferenc, Barczafalvi Szabó Dávid, Jósika Miklós, Toldy Ferenc vagy Czuczor Gergely. A 20. század irodalmi nagyjait Kosztolányi, Móricz (három írás is foglalkozik vele), Illyés, Szabó Lőrinc és Weöres Sándor képviselik. A szerző megkísérli igazolni a régebbi irodalom olvashatóvá tételét, miközben rávezeti az olvasót, hogy az ún. maiak vagy modernek sokszor ugyanazokkal az alkotói és befogadói problémákkal néztek szembe, mint az egykoriak. A kötet ennélfogva nem rendszeres elbeszélést vagy összefoglaló összképet nyújt, hanem mozaikszerűen villantja föl az egyes irodalomtörténeti hagyományok jelentőségét. A közölt tanulmányok eredeti megjelenési helyével, illetve soktételes névmutatóval kiegészített gyűjtemény komoly irodalmi és irodalomtörténeti élményt tartogat.
 


 
SZERZŐ: Jeney Éva
CÍM: Nyitott könyv : irodalom, terápia, elmélet.
MEGJELENÉS: Budapest : Balassi, 2012.
TERJEDELEM: 214 p. ; 24 cm
Jeney: Nyitott könyv  
Az ún. biblioterápia, vagyis a könyvekkel, olvasással történő gyógyítás elméleti alapjait tárgyalja legújabb kötetében Jeney Éva irodalomtörténész. A művészetterápiák közé tartozó interdiszciplináris terápiás módszer nem más, mint válogatott olvasmányok felhasználása pszichológiai problémák kezelésére, megelőzésére és személyiségfejlesztésre. Legjobb eredményeket a depresszió kezelésében érték el vele, hatása pedig a tapasztalatok fényében hosszú távú. A szerző elsőként röviden felvázolja a módszer történetét, külön kitérve a magyar kezdetekre: Batizfalvi Samu orvos 1859-es betegkönyvtárára, az első tudatos magyar biblioterapeutaként is jellemezhető Oláh Andorra vagy Bartos Éva első csoportos biblioterápiájára 1976-77-ből. A szerző részletesen kitér az olvasás szerepére, az irodalomtudomány és az irodalomterápia kapcsolatára, az irodalmi érték szerepére. Külön rész foglalkozik az olvasással: annak pszichológiájával, azzal, hogy mi befolyásolja az olvasói azonosulást, mi jellemző az előítéletekre, az elbeszélő önazonosságára, a katarzisra, majd a "gyógyító fordításról" és az írásterápiáról esik szó. Az irodalomjegyzékkel és névmutatóval záródó kiadvány szakemberek olvasmánya.
 


 
SZERZŐ: Patyi Zoltánné
CÍM: Óvodás gyermekek fejlődésének nyomon követése.
MEGJELENÉS: [Budapest] : Sprint Kiadó, [2014.]
TERJEDELEM: 28 p. ; 24 cm
Patyi: Óvodás gyermekek...